Zobrazených 1–16 z 57 výsledkov

Chuť žiť – Valentína Sedileková

9.56 
"Ničila ma, a pritom sa tvárila, že ma ľúbi. A ja som pri hľadaní vlastnej sebahodnoty bola ochotná obetovať aj vlastný život.” Chuť žiť je unikátne napísaná autobiografická kniha o živote s anorexiou. Jej obsahom je 43 písaných obrazov, teda situácií, ktoré opisujú vnútorné prežívanie. Nečakajte denné záznamy, práve naopak – knižka Vás zavedie do čistých útrob autorkinej duše. Obklopí Vás príbehom dôvery i boja s chorobou a ukáže, čo sa skutočne odohráva v mysli chorých dievčat a chlapcov. Autentické čriepky života dopĺňajú obrazy (arteterapické diela) dievčat, ktoré sa na mentálnu anorexiu liečia, ako aj potrebné a zaujímavé fakty a štyri odborné komentáre. Všetky časti dotvárajú ucelený obraz o vážnej psychickej chorobe s najvyššou úmrtnosťou vôbec a otvárajú dvere porozumeniu aj tipom ako pomôcť sebe či svojim blízkym. O autorke:Valentína Sedileková je zakladateľkou celoslovenského projektu Chuť žiť venujúceho sa poruchám príjmu potravy, ktorými si sama prechádza. Jeho úlohami je šíriť informovanosť, povedomie, prevenciu a pomoc, ako aj zlepšovať a poukazovať na stav detskej psychiatrie na Slovensku. Okrem toho sa venuje písaniu kníh – autobiografickému dielu Chuť žiť o živote s anorexiou, či fantasy trilógii s politickým motívom Pokrvní. Zaujíma ju politika, školstvo, história a domáce i svetové dianie, o čom publikuje články do Denníka N a týždenníka Trend. Má osemnásť rokov a paralelne študuje v Bratislave na medzinárodnej škole LEAF Academy a v Banskej Bystrici na Gymnáziu Tajovského.Rozhovor s autorkou v TV Markíza: http://www.tvnoviny.sk/exkluzivne/1960944_trpela-anorexiou-od-osmich-rokov-kym-som-kricala-ze-sa-nenavidim-mama-ma-krmila-rozhovor"

Cesty k sebe samému – Mikuláš Jelinek

12.26 
Nevšedný život umelca, plný momentov žiarivého úspechu i hlbokého sklamania, nepochopiteľného politického šikanovania i skvelej umeleckej kariéry, vytrvalého štúdia a tvrdej práce na sebe, mnohých stretnutí a spolupráce s veľkými sólistami, dirigentmi i orchestrami svetového renomé, rodinnej pohody i smutných chvíľ, ťažkých začiatkov, dobrých pokračovaní a skvelých záverov, sprevádzaných jasným zvukom milovaných huslí... to všetko prináša táto kniha. Mikuláš Jelinek, slovenský huslista a pedagóg je jedným zo zakladajúcich členov Slovenskej filharmónie, I. Komorného orchestra SF a Nového slovenského kvarteta. Roku 1965 z politických dôvodov odišiel do zahraničia (Nemecko, Švédsko), kde pôsobil ako sólista a koncertný majster. Okrem toho sa venoval aj pedagogickej, prednáškovej a organizačnej činnosti. Po návrate na Slovensko roku 1990 pokračoval ako pedagóg na VŠMU a r. 1995 bol vymenovaný za profesora.

Carmen – Skutečný život Hany Hegerové – Tomáš Padevět

17.99 
První a jediný komplexní dokumentární román o největší česko-slovenské šansoniérce. Vznikl s jejím souhlasem, s podmínkou, že může být zveřejněn až po její smrti. Po celou kariéru se takovému odhalení vyhýbala. Důsledně si bránila své soukromí. Umožnila do něj vstoupit až autorovi, který patřil k jejím nejbližším přátelům. Od roku 2011, kdy ukončila kariéru, až do jejích posledních březnových chvil 2021 se stal jejím zpovědníkem. Zaznamenal desítky hodin rozhovorů, měl přístup do jejího soukromí, k archivním materiálům i osobní korespondenci, k rodině Hany Hegerové a také jako jeden z prvních mohl nahlédnout i do jejích soudních spisů. Projel a zmapoval všechna místa spojená s jejím životem, mluvil téměř se stovkou lidí, kteří s ní spolupracovali nebo byli v bližším kontaktu v některém období jejího životního příběhu. Shromáždil velké množství fotografií a dokumentů, které jsou v knize publikovány poprvé. Nebylo téma, o kterém by spolu nechtěli mluvit. Až zde poprvé otevřeně vypráví o svém dětství za slovenského fašistického státu, které ji poznamenalo na celý život, stejně jako o svém pobytu v utečeneckém táboře, změnách identity, komunistickém kriminálu a jiných, dosud neznámých událostech svého života. Také o soukromí, spojeném s neuvěřitelnými vzestupy a pády, odrážejícími dění posledních devadesáti let… Právě autorovi této knihy patřil i jeden z jejích posledních telefonátů, když se rozhodla zemřít. Byl to také on, který poté jako jediný pronesl smuteční řeč při posledním rozloučení s Hanou Hegerovou v nejužším rodinném kruhu. Rozsahem a pravdivostí, díky osobní důvěře Hany Hegerové k autorovi, vzniklo svědectví, jaké už žádný jiný autor nemá možnost přinést.

Balzac – Román jeho života – Stefan Zweig

17.27 
Románová biografie, na které Zweig pracoval více než deset posledních let svého života, měla být jeho magnum opus. Dílo nestačil podle svých představ dokončit, avšak v ucelené podobě ho vydal v roce 1946 Zweigův přítel, spisovatel Richard Friedenthal. A ukázalo se, že vskutku jde o Zweigovo stěžejní dílo, neboť jeho balzacovská monografie má sama parametry velkého románu. Zweig Balzaca portrétuje s psychologickou přesvědčivostí, často v pozoruhodných protikladech, nejednoznačně a mnohdy ne zcela lichotivě. Má pochopení zejména pro jeho tvůrčí genialitu, nezměrnou vůli a pracovitost, vidí však i řadu lidských slabostí, občas směšných či kuriózních. Prokazuje také, že je velkým znalcem Balzacova rozsáhlého literárního díla. Zweigovo vysoce působivé líčení, jeho mnohdy mistrovské formulace a pronikavé metafory činí četbu biografie mimořádným zážitkem. Je zjevné, že do své práce vložil Zweig velmi mnoho studia, energie, empatie a toho nejlepšího ze svého talentu. Kdo si tuto působivou biografii, toto hluboké umělecké dílo přečte, bude jím zasažen. Práce vychází česky po téměř pětačtyřiceti letech jako doplněk k novému výboru toho nejlepšího z Balzacovy tvorby v rámci edice SVĚTOVÍ KLASICI.

Autostopom s tromi deťmi – Camille Labas

12.00 
V cestopisnej knihe s autobiografickými črtami sa autorka ? Slovenka žijúca 30 rokov v Rakúsku ? delí s nami o zážitky zo svojich dobrodružných ciest, ktoré sú popretkávané nielen zaujímavosťami z histórie i kultúr, ale aj úvahami o svete, identite, o deťoch, o výchove, o láske, o vzťahoch rodičov a detí, o ľudských hodnotách i o vlastnom neľahkom a často veľmi komplikovanom, no nesmierne zaujímavom živote ženy-matky. Kuriózne je, že autorka väčšinu ciest podnikla autostopom – sama i s tromi deťmi – od Atlantiku po Kaukaz, od Škandinávie po Gibraltár. Bolo to cestovanie na vlastnú päsť, naverímboha – bez máp a bez sprievodcov, bez akýchkoľvek zábezpiek a poistení, iba s jedným malým ruksakom. Nadobudlo však dimenzie prekračujúce bežné spoznávanie cudzích krajín: adrenalín, kliesnenie si nevychodených chodníčkov, prekonávanie predsudkov, rozširovanie vlastných horizontov či spoznávanie samého seba. Knihu oživujä farebné ilustrácie.

Alexander Dubček – Karol Kállay

12.56 
Kniha fotografií Karola Kállaya predstavuje osobnosť Alexandra Dubčeka na verejnosti i v súkromí od roku 1988 až po tragický koniec v roku 1992. Prináša texty, ktoré ešte neboli na Slovensku publikované (vyšli v nemeckých mesačníkoch Merian a Stern v roku 1988), ale i spomienky na rok 1968 a 1989 majstrovsky spracované Ľubomírom Feldekom.

Agónia a extáza – Irving Stone

15.50 
Po románe Smäd po živote prinášame čitateľom ďalší legendárny román z pera majstra biografického žánru. V Agónii a extáze Irving Stone mimoriadne presvedčivo zobrazil dramatický, búrlivý život veľkého maliara a sochára talianskej renesancie Michelangela Buonarrotiho, ako aj celú plejádu osobností, s ktorými sa umelec stýkal. Vďaka jedinečnej schopnosti historickej evokácie sa autorovi podarilo zachytiť ducha čias, spôsob myslenia a cítenia ľudí v danej historickej etape. V románe sa stretávame s pestrým a pozoruhodne plastickým obrazom renesancie v jej plnej šírke – od zmyslového rozkošníctva až k asketizmu reformačných snáh.Táto kniha čitateľa nielen zaujme, ale naplní ho aj pochopením pre veľké – a neraz márne – úsilie geniálneho umelca v konflikte so spoločnosťou,ktorú predbehol.

100 ľudí a ich miest – Alan Hyža

18.36 
Vydavateľstvo DAJAMA obohatilo predvianočný trh knihou fotografií popredného fotografa Alana Hyžu. Kniha s jednoduchým názvom 100 spolu s portrétmi stovky osobností slovenskej kultúry obsahuje fotografie ich najmilších miest rozložených po celom Slovensku. Alan Hyža vytvoril koncept tejto knihy dávnejšie. Základom je skĺbenie portrétu s fotografiou krajiny. „Bral som ako výzvu ‚zdokumentovať? a spojiť do zmysluplného celku ľudí, ktorí sú mojimi súčasníkmi a ktorí zanechávajú kultúrnu stopu,“ spomína autor v úvodnom texte. „Kultúru totiž vnímam ako najdôležitejšiu formu prezentácie národa navonok. Aj ľudia, ktorí si navzájom jazykovo nerozumejú, vedia sa cez kultúru dohovoriť. A keďže ľudia v tejto knihe sú originálni a rozhľadení, zaujímalo ma, aké ‚duchovné? alebo najmilšie miesta na Slovensku majú, pretože ich celkom určite vo väčšej či v menšej miere ovplyvnili. Každý to vníma po svojom, preto je tam široká paleta – rodiská, miesta mladosti, krásne prírodné kúty, ale aj obľúbené kaviarne či pamätné historické miesta. Mnohé z nich boli fotograficky komplikované, avšak bola to ešte väčšia výzva, ako sa k tomu postaviť a stvárniť.“ Práca na knihe trvala takmer štyri roky. Vyžadovala si veľa organizačnej práce, trpezlivosti a úsilia. Sto ľudí nie je málo, navyše, mnohí z nich žijú v zahraničí. A k tomu fotografovanie miest. Je ich presne toľko ako ľudí – sto a sú roztrúsené po celom Slovensku. So stovkou ľudí, ktorých portréty sú v knihe, môžu súvisieť stovky názorov o ich opodstatnenosti. Alan Hyža výber konzultoval, avšak rozhodoval sa sám. Kľúč pri výbere osobností bol jednoduchý a komplikovaný zároveň. „Nemám rád slovo ‚osobnosť? v dnešnej podobe,“ vysvetľuje Alan Hyža. „Je sprofanované, ale neviem, ako inak by som označil ľudí, ktorých som fotografoval. Sú to ľudia, ktorí niečo urobili. Zostáva za nimi výrazná stopa, čo obdivujem. Zároveň si ich vážim pre duchovný a ľudský rozmer, vďaka čomu nepodľahli lákadlám súčasnej pseudokultúry. Neosvojili si základné atribúty súčasnosti – gýč, povrchnosť a senzáciu. Mnohí z nich sú takmer neznámi a poznajú ich len rozhľadení ľudia zorientovaní v konkrétnej oblasti. Ich prínos pre dnešok a odkaz pre budúcnosť je však obrovský.“ Najnovšia kniha Alana Hyžu 100 je vzácnym dokumentom zachytávajúcim osobnosti s výrazným vplyvom na súčasnú spoločnosť a podobu slovenskej krajiny v aktuálnom čase.

Žofia Bosniaková veľká kniha o žene viery a lásky – Kolektív autorov

15.12 
Uhorská šľachtičná Žofia Bosniaková (1609 – 1644) mala už počas svojho krátkeho života povesť šľachetnej, štedrej a obetavej ženy. Pochovaná bola na Strečnianskom hrade a smrťou sa začala písať ďalšia tajuplná kapitola jej príbehu. Jej telo ostalo zachované a v roku 1729 ho slávnostne preniesli do kostola v Tepličke nad Váhom, odkiaľ ho až v roku vyniesol a spálil psychicky narušený muž. Trinásť autoriek a autorov v tejto knihe prináša doteraz najucelenejší a najplastickejší obraz nevšednej šľachtičnej, pohľady do Žofiinho súkromia, do búrlivých udalostí neľahkej doby protitureckých bojov i protihabsburských povstaní. Okrem unikátnych faktov, dokumentov a ilustrácií ponúka zamyslenie nad pominuteľnosťou, nesmrteľnými hodnotami ľudského života a nad odkazom života Žofie Bosniakovej.

Zimný palác – Michaela Ella Hajduková

10.58 
A jeden muž, ktorý nosí na krku anch a myslí si, že ovláda osud.„Kde si? Taťjana, kde si? Naozaj vás odviezli preč a zabili iba cára? Kto mi odpovie? Taťjana...“SANKT-PETERBURG 1914 – Taťjana Romanovová ako milosrdná sestra Červeného kríža znovu stretáva v nemocnici Dmitrija Jakovleviča Malamu a jej srdce horí láskou. Krehký vznikajúci vzťah podporujú i jej rodičia. Nad celou rodinou sa však sťahujú revolučné mračná a ukrytá správa vo fľaši od smotany spustí udalosti, ktoré sa skončia krvavými jatkami, zakrývaním stôp a pátraním, ktoré potrvá desaťročia. Taťjanin denník sa ukrýva v toku času, až kým ho nenájde iná Tatiana, ktorej sa zápisky veľkokňažnej môžu stať osudnými. LENINGRAD 1977 – Taťjanu Garinovú vypočúva KGB. Mladučká študentka práva dobrým kádrovým profilom i triednym pôvodom síce číta zakázané knihy, ale to zďaleka nie je dôvod, pre ktorý si pohnevala súdruhov. Čoho všetkého bude Dmitrij Tarasov schopný, aby jeho láska neskončila za mrežami? PETROHRAD SÚČASNOSŤ – Uprostred zasneženého námestia pred Zimným palácom sa cez noc objaví rakva so skleneným vekom. Mladá žena vnútri má biele šaty a trblietavú tradičnú čelenku. Vyšetrovanie ukáže, že nie je mŕtva, ale podchladená a pod vplyvom narkotík. A že sa volá Tatiana. Kto ju obliekol do šiat cárovej dcéry a chcel, aby zamrzla? Tento príbeh je inšpirovaný skutočnými udalosťami.

Židovský blues – Maxim Biller

8.46 
Narodil se v Praze, v deseti přišel do Německa a v sedmnácti začal studovat Němce – jejich knihy, jejich ženy, jejich chyby. Billerova autobiografická kniha vypráví jako román tragikomický příběh Žida, který se stane spisovatelem v zemi, v níž už žádní Židé žít neměli. Židovské blues je příběh o umělci jako mladém muži, který pátrá po svém místě v životě. Vypráví lehce, ironicky a poeticky o člověku, který stále dokola slýchá, že by neměl trvat na tom, že bude tím, kým je, ale nejpozději v té chvíli dá všem na vědomí, že jakmile začne psát, nikdo a nic ho nezastaví. Maxim Biller je bezesporu jedním z nejotevřenějších a nejprovokativnějších německy píšících autorů. Narodil se 1960 v Praze v rusko-židovské rodině, o deset let později emigroval s rodiči do Hamburku a dnes žije v Berlíně. Studoval literaturu na univerzitách v Hamburku a Mnichově a brzy začal publikovat v prestižních listech (Tempo, Der Spiegel, Die Zeit) kritické a ironické sloupky. Když mu v roce 1990 vyšel knižně povídkový soubor Až budu bohatý a mrtvý, zařadil se mezi respektované německy píšící prozaiky. Jeho román Esra (2003) byl na základě soudního rozhodnutí stažen z knihkupeckých pultů a zakázán. Fantastického přijetí se dočkala zejména jeho předposlední kniha Použitý Žid (Der gebrauchte Jude; česky pod názvem Židovský blues, Labyrint 2015). A velkou pozornost získala také ta poslední, novela V hlavě Bruna Schulze (Im Kopf von Bruno Schulz, 2013). V nakladatelství Labyrint česky vyšly jeho knihy Obyčejné lásky (2010) a Země otců a zrádců (2011).

Zázračný život – Stan Lee a jeho úžasný – Danny Fingeroth

30.79 
Jedinečná biografie zbožňovaného – a často také kontroverzního – tvůrce mnoha legendárních komiksových superhrdinů. A Marvelous Life: The Amazing Story of Stan Lee pojednává o zrození Stana Leeho jako autora komiksů až po Stana Leeho, hvězdu jedinečného kulturního fenoménu: společnosti Marvel a Marvel Universe. Stan Lee byl nejslavnější americký tvůrce komiksů, který kdy žil. Díky mnoha cameo rolím v marvelovkách a televizních seriálech byl Stan Lee – a i po své smrti v roce 2018 stále je – hlasem a tváří komiksů, populární kultury jako takové, a hlavně společnosti Marvel Comics. Jak se ze Stana Leeho stal jeden z nejslavnějších autorů komiksů, je příběh, který až doposud nebyl zcela známý. Lee společně se svými spolutvůrci, jakými byli například Jack Kirby nebo Steve Ditko, přivedl na svět obrovské množství celosvětově známých superhrdinů, mimo jiné Spider-mana, Iron Mana, X-Meny, Avengery nebo Hulka. Kariéra Stana Leeho ale nebyla bezproblémová. Slavného tvůrce komiksů mnohokrát doprovázela kontroverze a konflikty. Skutečně byla jeho tvorba originální a průkopnická? Neměl Stan Lee prostě jen štěstí? Opravdu byl tak nadaným kreslířem, nebo si mnohdy jen přivlastnil zásluhy někoho jiného? Co se za jeho hvězdnou kariérou ve skutečnosti skrývá? Biografie A Marvelous Life: The Amazing Story of Stan Lee vytvořená Dannym Fingerothem se snaží na tyto otázky poskytnout odpovědi. Jedná o první ucelenou biografii Stana Leeho, který dal svými jedinečnými nápady a geniální tvorbou zrod společnosti Marvel Comics, zcela změnil způsob komiksového vyprávění a vytvořil zbrusu novou podobu superhrdinů. Kniha obsahuje mimo jiné také interview se Stanem Leem osobně, dále například rozmluvy s jeho kolegy, rovněž skvělými tvůrci komiksů, rodinnými příslušníky, přáteli a kritiky. Danny Fingeroth podrobně mapuje Leeho úspěchy a nevyhýbá se ani kontroverzním tématům, která slavného autora celý život provázela, a to i po jeho smrti v roce 2018. Danny Fingeroth měl během tvorby biografie přístup do Leeho osobního archivu na University of Wyoming, kde zkoumal aspekty Leeho života a kariéry, které nikdy dříve nebyly známy, a čtenářům tak poskytuje hlubokou analýzu nejen tvorby Stana Leeho, ale také jeho života. Danny Fingeroth je spisovatel a redaktor v Marvel Comics, kritik, historik, který znal Stana Leeho osobně a také s ním více než čtyřicet let spolupracoval. Díky svému vhledu a zkušenostem ze světa komiksů tak byl schopný vytvořit jedinečnou biografii a představit čtenářům život a tvorbu Stana Leeho v širokém kontextu. Kniha unikátním způsobem pojednává o Stanu Leem, geniálním spolutvůrci zcela nových druhů superhrdinů a stylu komiksového vyprávění, které navždy změnily dnešní podobu komiksů a vytvořily originální superhrdinskou komiksovou mytologii, jež se stala součástí popkultury.

Zápisník alkoholičky – Michaela Duffková

10.08 
Michaela Duffková je mladá matka, ktorá sa rozhodla otvorene prehovoriť o svojej závislosti od alkoholu aj o zložitej liečbe. Chcete vedieť, prečo je také ťažké priznať si svoj problém s pitím? Prečo nie je prekážkou závislosti ani malé dieťa? Čo bolo pre autorku motiváciou, aby začala s liečbou a ako vyzeral prvý rok po nej? Všetky odpovede prináša otvorená a priama spoveď abstinujúcej alkoholičky. Úprimne zdieľaná skúsenosť o páde doslova na dno, ktorá vzbudila veľký záujem verejnosti.

Zápisky z frontu 1941 – 1943 – Enja Rúčková

7.16 
Zápisky z frontu (1941-1943) sú autentickým denníkom slovenského vojaka bojujúceho na fronte v 2. svetovej vojne.Začiatok roku 1941 ma našiel doma na dovolenke. Vtedy som si nepomyslel, že nasledujúce roky budem tráviť ďaleko od domova. Mnohé dobré i nepríjemné, krásne aj strašné veci sa budem aspoň v krátkosti snažiť zachytiť v týchto skromných poznámkach.čatár v zálohe Matej Oravec, účtovník roty I/21 motorizovaný prápor

Zápisky na manžetách – Michail Bulgakov

8.29 
Zápisky na manžetách Michaila Bulgakova sú autobiografickou novelou, ktorá má formu denníkových zápiskov a zachytáva prvé dva roky (1920 – 1921) jeho formovania ako spisovateľa. Zápisky, ktoré pôvodne pozostávali z troch častí, ale zachovali sa iba prvé dve, zaznamenávajú dôležité momenty z Bulgakovovho života vo Vladikavkaze, kde sa ocitol počas občianskej vojny ako vojenský lekár bielogvardejcov, jeho prvé novinárske kroky, prvé dramatické a prozaické pokusy, hľadanie vlastného rukopisu, svojho osobitého pohľadu na novú realitu a jej literárne stvárnenie. Chýbajúcu tretiu časť Zápiskov v tejto knihe nahrádzajú poviedky z rokov 1921 – 1924, predstavujúce Bulgakovov satirický pohľad na obdobie začiatkov boľševického štátu, obdobie novej reality, s ktorou akoby sa spisovateľ nikdy nezmieril.