9Products found
Zobraziť
 • Panadol pre deti jahoda 24 mg/ml perorálna suspenzia, 100 ml

  Liek obsahuje paracetamol, čo je liečivo proti bolesti (analgetikum) a na zníženie horúčky (antipyretikum). Liek nedráždi žalúdok a ľahko sa podáva deťom. Paracetamol sa po podaní rýchlo vstrebáva, účinok sa dostavuje do 30 minút, vrcholí zhruba za 2 hodiny po podaní a doznieva počas 4 hodín. Liek je tiež vhodný na tlmenie bolesti sprevádzajúcej prerezávanie zúbkov a na bolesť zubov. Liek je vhodný pre deti od 3 mesiacov do 12 rokov. Na zníženie horúčky po očkovaní sa môže podať deťom od 2 mesiacov.   Dávkovanie Každý 1 ml suspenzie obsahuje 24 mg paracetamolu. Deti vo veku 2 až 3 mesiace: Deťom vo veku 2 až 3 mesiace sa liek podáva len na zníženie teploty po očkovaní. Jednotlivá dávka je 2,5 ml suspenzie. Odstup medzi dvoma dávkami má byť minimálne 6 hodín. Ak horúčka pretrváva aj po druhej dávke, je potrebné vyhľadať lekára. Deti vo veku 3 mesiace až 12 rokov: Jednotlivá dávka je 10-15 mg paracetamolu/kg telesnej hmotnosti (zodpovedá 0,42-0,63 ml suspenzie/kg telesnej hmotnosti). Liek sa môže podávať opakovane podľa potreby s odstupom medzi jednotlivými dávkami najmenej 6 hodín. Minimálny interval medzi dvoma dávkami sú 4 hodiny. Nepodáva sa viac ako 4 dávky počas 24 hodín. Celková denná dávka nesmie presiahnuť 60 mg paracetamolu/kg telesnej hmotnosti (zodpovedá 2,5 ml suspenzie/kg telesnej hmotnosti/deň). Dávkovanie podľa veku dieťaťa je len orientačné, na výpočet dávky sa má použiť telesná hmotnosť dieťaťa. Bez porady s lekárom sa tento liek nemá podávať deťom dlhšie ako 3 dni. Pacienti s poruchou funkcie obličiek: Pri renálnej insuficiencii je nutné dávkovanie upraviť. Pri glomerulárnej filtrácii 50-10 ml/min sa podávajú jednotlivé dávky v intervale najmenej 6 hodín, pri glomerulárnej filtrácii pod 10 ml/min v intervale 8 hodín. Pacienti s poruchou funkcie pečene: U pacientov so zníženou funkciou pečene nemajú byť podávané maximálne dávky a interval medzi jednotlivými dávkami by mal byť najmenej 6 hodín. Podávanie lieku deťom so závažnou poruchou funkcie pečene je kontraindikované.   Spôsob použitia Pred každým použitím sa má liekovka dôkladne pretrepať. Dávkovací aplikátor sa vloží do liekovky a natiahne sa do aplikátora množstvo po určenú rysku. Ak je stanovené množstvo väčšie ako 10 ml, meranie sa opakuje. Aplikátor sa po použití prepláchne teplou vodou a nechá sa vyschnúť. Odmerané množstvo suspenzie sa má zapiť dostatočným množstvom tekutiny. Liek sa môže podávať nezávisle od jedla.   Upozornenie Nepodávajte s inými liekmi obsahujúcimi paracetamol. Ak dieťa užíva iné lieky o vhodnosti súčasného podávania lieku sa poradte s lekárom. nepodávajte detom u ktorých je známa precitlivenosť na paracetamol alebo niektorú zložku lieku. Liek ako pomocnú zložku obsahuje azorubín, ktorý môže spôsobiť ojedinele u precitlivených jedincov alergickú reakciu vrátane záchvatu prieduškovej astmy. Alergická reakcia býva častejšie u pacientov so známou prectilivenosťou na kys. acetylsalicylovú. Ak tento liek podávate dojčaťu, vždy sa poradte s lekárom. Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Predávkovanie paracetamolom môže spôsobiť zlyhanie funkcie pečene. Vo všetkých prípadoch podozrenia na predávkovanie alebo pri náhodnom požití suspenzie dieťatom ihneď vyhladajte lekára aj ked nemožno spozorovať žiadne príznaky. Liek sa nesmie používať po uplynutí času použitelnosti vyznačenom na obale.   dm

  4.99 
 • Panadol Junior sup 250 mg 1×10 ks

  Liek obsahuje paracetamol, liečivo proti bolesti (analgetikum) a na zníženie horúčky (antipyretikum). Liek je určený na zníženie horúčky sprevádzajúcej chrípku a prechladnutie, rovnako ako infekčné ochorenia detského veku (napr. osýpky, rubeola, ovčie kiahne, šarlach, mumps) a očkovanie. Liek je tiež vhodný na tlmenie bolesti sprevádzajúcej prerezávanie zúbkov, bolesti zubov, bolesti v krku a bolesti hlavy. Spôsob použitiaDávkovanie a dávkovacie schémy 1 čapík obsahuje 250 mg paracetamolu. Liek je určený na použitie u detí s telesnou hmotnosťou 15 kg a viac. Deti s telesnou hmotnosťou 15-30 kg: aplikuje sa 1 čapík. Deti s telesnou hmotnosťou nad 30 kg: aplikuje sa 1 – 2 čapíky. Jednotlivé dávky sa môžu opakovať podľa potreby každých 6 hodín. Minimálny interval medzi dvomi dávkami sú 4 hodiny. Nepodávajú sa viac ako 4 dávky počas 24 hodín. Celková denná dávka nesmie presiahnuť 60 mg/kg telesnej hmotnosti. Bez konzultácie s lekárom sa liek nemá podávať deťom dlhšie ako 3 dni. Pacienti s poruchou funkcie obličiek: jednotlivé dávky sa podávajú s odstupom aspoň 8 hodín. Spôsob použitia Liek je určený len na zavedenie do konečníka. Čapík je potrebné zbaviť obalu a jemne zaviesť do konečníka. Po zavedení čapíka stlačte na 1 – 2 minúty zadoček rukou k sebe a uistite sa, že čapík zostal v konečníku. Upozornenie Liek nie je určený pre deti s telesnou hmotnosťou do 15 kg. Nepodávať súbežne iné lieky s obsahom paracetamolu. Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou renálnou a hepatocelulárnou insuficienciou. Nepodávať pacientom s nedávno prekonanom rektálnom krvácaní.  Paracetamol by sa mal podávať so zvýšenou opatrnosťou u pacientov s deficitom enzýmu glukóza-6-fosfátdehydrogenázy Uchovávať pri teplote do 25 °C. Neuchovávať v mrazničke. Nepiť alkohol. Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4). Účinné látkyparacetamol dm

  3.79 
 • Panadol Migréna tbl flm 250 mg/250 mg/65 mg 1×20 ks

  Liek obsahuje tri liečivá: kyselinu acetylsalicylovú, paracetamol a kofeín. Kyselina acetylsalicylová a paracetamol zmierňujú bolesť a znižujú horúčku a kyselina acetylsalicylová zmierňuje aj zápal. Kofeín je mierne povzbudzujúca látka a zvyšuje účinok kyseliny acetylsalicylovej a paracetamolu. Liek sa používa na akútnu liečbu bolestí hlavy a záchvatov migrény (s príznakmi, ako sú: bolesť hlavy, nevoľnosť, precitlivenosť na svetlo a zvuk a funkčné postihnutie (stupeň neschopnosti vykonávať bežné denné činnosti) s aurou (predzvesťou) alebo bez nej. Spôsob použitiaDávkovanie a dávkovacie schémy Dospelí (vo veku 18 rokov a viac): Pri bolesti hlavy: Zvyčajná odporúčaná dávka je 1 tableta; ďalšia tableta môže byť podaná so 4 až 6 hodinovým odstupom medzi jednotlivými dávkami. V prípade intenzívnejšej bolesti je možné podať 2 tablety. Ak je potrebné podať ďalšie 2 tablety, môžu byť podané so 4 až 6 hodinovým odstupom. Liek je určený na občasné užitie pri bolesti hlavy s trvaním liečby najviac do 4 dní. Pri migréne: Vezmite 2 tablety, keď sa objavia príznaky. V prípade potreby je možné užiť ďalšie 2 tablety, pričom odstup medzi dávkami má byť 4 až 6 hodín. Panadol Migréna je určený na občasné užitie pri migréne, s trvaním liečby najviac do 3 dní. Či už ide o bolesť hlavy alebo o migrénu dávkovanie nemá presiahnuť 6 tabliet za 24 hodín. Spôsob použitia Tablety sa užívajú v celku, v pravidelných časových intervaloch. Vzťah k jedlu sa neuvádza. Každú dávku lieku treba zapiť plným pohárom vody. Upozornenie Liek sa môže užívať počas tehotenstva po zvážení prínosu liečby a potenciálneho rizika pre dieťa. V poslednom trimestri je liek kontraindikovaný Nie je odporúčané používať liek počas dojčenia. Je potrebná opatrnosť u starších pacientov najmä u starších pacientov s nízkou telesnou hmotnosťou. Neodporúča sa používať liek u detí a dospievajúcich. Liek sa má podávať opatrne pacientom s poruchou funkcie obličiek alebo pečene alebo so závislosťou na alkohole. Liek nesmú užívať pacienti so závažným zlyhaním pečene alebo obličiek. Liek nesmú užívať pacienti so akútnou vredovou chorobou žalúdka alebo čriev, gastrointestinálnym krvácaním alebo perforáciou a u pacientov s anamnézou peptickej ulcerácie. Ak sa vyskytnú nežiaduce účinky ako závraty alebo ospalosť, pacient nemá viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pri užívaníl ieku majú pacienti obmedziť príjem výrobkov obsahujúcich kofeín, pretože nadmerný príjem kofeínu môže spôsobiť nervozitu, podráždenosť, nespavosť a príležitostne rýchle búšenie srdca. Nepiť alkohol. Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4). Účinné látkykyselina acetylsalicylová, kofeín, paracetamol dm

  5.39 
 • PANADOL ULTRA RAPIDE 12 šumivých tabliet

  Liekom je analgetikum určené na tlmenie stredne silnej až silnej bolesti. Tablety sú odporučené na liečbu väčšiny bolestivých stavov ako sú reumatické bolesti, bolesti chrbtice a lumbago, bolesti pri poranení kostí a kĺbov, bolesti hlavy vrátane migrény, bolesti zubov, neuralgie rôzneho pôvodu, bolesti pri sinusitíde, menštruačné bolesti, bolesti v hrdle, svalové bolesti pri chrípke a prechladnutí, vírusové infekcie sprevádzané suchým kašľom. Spôsob použitiaDávkovanie a dávkovacie schémy Dospelí (vrátane starších osôb) 1 – 2 tablety podľa potreby 1 až 4-krát denne s časovým odstupom najmenej 4 hodín.  1 tableta je vhodná u osôb s telesnou hmotnosťou 34 – 60 kg.  2 tablety u osôb s telesnou hmotnosťou nad 60 kg.  Maximálne možno užiť 8 tabliet počas 24 hodín (t.j. 4 g paracetamolu). Pacienti s poruchou funkcie obličiek Pri glomerulárnej filtrácii 50 – 10 ml/min sa podávajú jednotlivé dávky v intervale najmenej 6 hodín. Pri glomerulárnej filtrácii pod 10 ml/min v intervale 8 hodín. Dĺžka liečby Dĺžka liečby sa má obmedziť na 3 dni. Spôsob použitia  Tablety sú určené na perorálne podanie. Tablety sa užívajú rozpustené minimálne v polovici pohára vody. Vzťah k jedlu sa neuvádza. Tableta má deliacu ryhu na jednej strane. Deliaca ryha nie je určená na rozlomenie tablety. Upozornenie Užívanie lieku sa neodporúča počas tehotenstva. Liek nesmú užívať dojčiace ženy. Liek je kontraindikovaný u pediatrickej populácie (do 18 rokov). Liek nesmú užívať pacienti pri ťažkej renálnej a hepatálnej insuficiencii, akútnej hepatitíde, pri súbežnom podávaní liekov poškodzujúcich funkciu pečene. Dlhodobé alebo nadmerné užívanie kodeínu môže spôsobiť vznik liekovej závislosti. Súbežné podávania viacerých liekov s obsahom paracetamolu by mohlo viesť k predávkovaniu. Preto pacienti nemajú užívať iné lieky s obsahom paracetamolu. Liek má mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Nepiť alkohol. Liek obsahuje sorbitol a zvýšený obsah sodíka (398 mg). Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4). Účinné látkykofeín, kodeín, paracetamol dm

  4.99 
 • Panadol ULTRA tbl (blis.PVC/Al) 1×12 ks

  Liekom je analgetikum určené na tlmenie stredne silnej až silnej bolesti. Tablety sú odporučené na liečbu väčšiny bolestivých stavov ako sú reumatické bolesti, bolesti chrbtice a lumbago, bolesti pri poranení kostí a kĺbov, bolesti hlavy vrátane migrény, bolesti zubov, neuralgie rôzneho pôvodu, bolesti pri sinusitíde, menštruačné bolesti, bolesti v hrdle, svalové bolesti pri chrípke a prechladnutí, vírusové infekcie sprevádzané suchým kašľom. Spôsob použitiaDávkovanie a dávkovacie schémy Dospelí (vrátane starších osôb) 1 – 2 tablety podľa potreby 1 až 4-krát denne s časovým odstupom najmenej 4 hodín.  1 tableta je vhodná u osôb s telesnou hmotnosťou 34 – 60 kg.  2 tablety u osôb s telesnou hmotnosťou nad 60 kg.  Maximálne možno užiť 8 tabliet počas 24 hodín (t.j. 4 g paracetamolu). Pacienti s poruchou funkcie obličiek Pri glomerulárnej filtrácii 50 – 10 ml/min sa podávajú jednotlivé dávky v intervale najmenej 6 hodín. Pri glomerulárnej filtrácii pod 10 ml/min v intervale 8 hodín. Dĺžka liečby Dĺžka liečby sa má obmedziť na 3 dni. Spôsob použitia  Tablety sú určené na perorálne podanie. Tablety sa užívajú v celku, v pravidelných časových intervaloch. Vzťah k jedlu sa neuvádza. Upozornenie Užívanie lieku sa neodporúča počas tehotenstva. Liek nesmú užívať dojčiace ženy. Liek je kontraindikovaný u pediatrickej populácie (do 18 rokov). Liek nesmú užívať pacienti pri ťažkej renálnej a hepatálnej insuficiencii, akútnej hepatitíde, pri súbežnom podávaní liekov poškodzujúcich funkciu pečene. Dlhodobé alebo nadmerné užívanie kodeínu môže spôsobiť vznik liekovej závislosti. Súbežné podávania viacerých liekov s obsahom paracetamolu by mohlo viesť k predávkovaniu. Preto pacienti nemajú užívať iné lieky s obsahom paracetamolu. Liek má mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Nepiť alkohol. Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4). Účinné látkykofeín, kodeín, paracetamol dm

  5.59 
 • Panadol Femina tbl flm 500 mg/10 mg (blis.PVC/Al-bezfar.) 1×10 ks

  Liek obsahuje dve liečivá, paracetamol – analgetikum (liek proti bolesti) a butylskopolamíniumbromid – spazmolytikum (liek proti kŕčom). Použitie: liečba príznakov dysmenorey, prípadne ďalších viscerálnych bolestí pri rádiodiagnostických výkonoch a pred gastrointestinálnou endoskopiou Spôsob použitiaDávkovanie a dávkovacie schémy Dospelí a deti staršie ako 12 rokov – s telesnou hmotnosťou 34-60 kg: podáva sa 1 tableta 1-3x denne. Odstup medzi jednotlivými dávkami má byť minimálne 8 hodín. – s telesnou hmotnosťou nad 60 kg: podávajú sa 2 tablety 1-3x denne. Odstup medzi jednotlivými dávkami má byť minimálne 8 hodín. Maximálna denná dávka je 6 tabliet. Neprekračovať odporučené dávkovanie. Bez porady s lekárom sa liek môže užívať najdlhšie 3 dni.  Spôsob použitia Tableta sa má prehltnúť celá s dostatočným množstvom tekutiny. Vplyv potravy na rýchlosť a intenzitu účinku sa neudáva. Upozornenie Liek sa môže užívať počas tehotenstva len na odporúčanie lekára a po zvážaní rizika a prínosov liečby. Liek je počas dojčenia kontraindikovaný. Liek nie je vhodný pre deti do 12 rokov. Zvýšená opatrnosť je potrebná u pacientov s poškodením funkcie obličiek a pečene a u pacientov so srdcovým ochorením (mitrálna stenóza, ochorenie koronárnych tepien).  Počas liečby sa nemá konzumovať alkohol (riziko hepatotoxicity). Počas liečby sa nemajú súbežne užívať iné lieky obsahujúce paracetamol. Liek môže zhoršiť gastroezofageálny reflux, peristaltiku hornej časti gastrointestinálneho traktu, stenózu pyloru. Liek môže spôsobiť suchosť v ústach, zápchu a najmä u mužov retenciu moču. Liek môže zvýšiť vnútroočný tlak, ak sa objaví porucha zrakovej ostrosti alebo bolesť v očnej bulve, liečbu treba prerušiť a je potrebné navštíviť lekára. Liek môže ovplyvniť centrálny nervový systém a vyvolať poruchy akomodácie, počas liečby je zakázané vedenie vozidiel a práca so strojmi. Liek obsahuje sorbitol. ​Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4). Účinné látkyparacetamol, butylskopolamínium bromid dm

  4.79 
 • Panadol Novum 500 mg 24 tabliet

  Liek obsahuje paracetamol, liečivo proti bolesti aj horúčke. Používa sa:  na zmiernenie miernej až stredne silnej bolesti, napríklad pri bolesti hlavy, migréne, bolesti chrbta, zubov, bolesti pri menštruácii. pri nepríjemných príznakoch chrípky a prechladnutia, ako je bolesť svalov, kĺbov a bolesť hrdla a znižuje horúčku. na odporučenie lekára sa liek môže užívať na potlačenie bolesti pri niektorých reumatických ochoreniach, napríklad artróze (degeneratívne ochorenie kĺbov) a neuralgii (bolesť pociťovaná v oblasti nervu). Spôsob použitiaDávkovanie a dávkovacie schémy Dospelí a dospievajúci od 15 rokov – s telesnou hmotnosťou 34-60 kg: podáva sa 1 tableta ako jednorazová dávka. Časový odstup medzi jednotlivými dávkami je minimálne 4 hodiny. – s telesnou hmotnosťou nad 60 kg: podáva sa 2 tablety ako jednorazová dávka. Odstup medzi jednotlivými dávkami je minimálne 4 hodiny. Najvyššia jednotlivá dávka je 1 g (2 tablety), maximálna denná dávka sú 4 g (8 tabliet). Pri dlhodobej liečbe (dlhšie ako 10 dní) sa nemá počas 24 hodín prekročiť dávka 2,5 g (5 tabliet). Dospievajúci vo veku 12-15 rokov Podáva sa 1 tableta s časovým odstupom najmenej 4-6 hodín. Maximálna denná dávka paracetamolu je 3 g (6 tabliet). Deti vo veku 6-12 rokov – s telesnou hmotnosťou 21-32 kg: podáva sa 1/2 tablety. – s telesnou hmotnosťou od 33 kg: podáva sa 1 tableta. Jednotlivé dávky sa podávajú s časovým odstupom najmenej 4-6 hodín. Deti s hmotnosťou 21-24 kg: maximálna denná dávka je 1,25 g (2 a 1/2 tablety). Deti s hmotnosťou 25-32 kg: maximálna denná dávka je 1,5 g (3 tablety). Deti s hmotnosťou 33-40 kg: maximálna denná dávka je 2 g (4 tablety). Medzi jednotlivými dávkami sa musí dodržať minimálny interval 4 hodiny. Pacienti s poruchou funkcie obličiek: Pri glomerulárnej filtrácii 50-10 ml/min možno podávať 500 mg (1 tableta) každých 6 hodín, pri hodnote nižšej ako 10 ml/min každých 8 hodín. Dĺžka liečby: Liek sa môže užívať bez konzultácie s lekárom najdlhšie 7 dní, u detí najdlhšie 3 dni. Ak nedôjde do 3 dní k zníženiu horúčky a do 5 dní k ústupu bolesti alebo sa naopak ťažkosti zhoršia, vyskytnú sa nové príznaky či neobvyklé reakcie, je potrebné navštíviť lekára. Spôsob použitia Tableta sa má prehltnúť a zapiť dostatočným množstvom tekutiny, nezávisle od jedla. Deliaca ryha umožňuje deliť tabletu na dve rovnaké dávky. Je nutné dodržiavať odstupy medzi jednotlivými dávkami uvedené vyššie. Upozornenie Počas tehotenstva sa nepreukázali škodlivé účinky paracetamolu v odporúčaných dávkach. Pri krátkodobej liečbe a súbežnom starostlivom sledovaní dojčaťa nie je nutné dojčenie prerušiť. Liek nie je určený pre deti mladšie ako 6 rokov. Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou hepatálnou insuficienciou. Liek je kontraindikovaný u pacientov s akútnou hepatitídou. Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou hemolytickou anémiou. Súbežné dlhodobé užívanie paracetamolu a kyseliny acetylsalicylovej alebo iných nesteroidných protizápalových liekov môže viesť k poškodeniu funkcie obličiek. Paracetamol zvyšuje účinok antikoagulačných liečiv (warfarín, kumarínové deriváty) (zvýšené riziko krvácavosti). Nepiť alkohol. Tablety obsahujú zmes sodných solí parabénov. ​Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4). Účinné látkyparacetamol dm

  2.49 
 • Panadol Extra Rapide tbl eff 500 mg/65 mg 1×12 ks

  Liek obsahuje kombináciu dvoch účinných látok. Paracetamol zaisťuje úľavu pri bolestiach a znižuje telesnú teplotu. Kofeín zmierňuje únavu, mierne podporuje dýchanie a krvný obeh pri horúčkovitých ochoreniach. Liek je vhodný na úľavu pri bolestiach hlavy, migréne, bolestiach chrbta, zubov, reumatických a svalových bolestiach a bolestiach pri menštruácii. Liek tiež prináša úľavu od nepríjemných príznakov chrípky, prechladnutia i bolestí v hrdle a znižuje horúčku. Spôsob použitiaDávkovanie a dávkovacie schémy Deti vo veku 12-15 rokov: Užíva sa 1 šumivá tableta rozpustená v pohári vody až 3x denne. Maximálna denná dávka je 3 tablety počas 24 hodín (t.j. 1,5 g paracetamolu a 0,195 g kofeínu). Maximálna jednotlivá dávka je 1 šumivá tableta. Dospelí (vrátane starších osôb): Užíva sa 1-2 šumivé tablety (v závislosti od telesnej hmotnosti) rozpustené v pohári vody podľa potreby až 4x denne, s časovým odstupom najmenej 4 hodiny medzi jednotlivými dávkami. Maximálna denná dávka je 8 tabliet počas 24 hodín (t.j. 4 g paracetamolu a 0,52 g kofeínu). Maximálna jednotlivá dávka je 2 tablety. Pacienti s poruchou funkcie obličiek: Pri renálnej insuficiencii je nutné dávkovanie upraviť. Pri glomerulárnej filtrácii 50-10 ml/min možno podávať maximálne 500 mg paracetamolu každých 6 hodín, pri hodnote nižšej ako 10 ml/min maximálne každých 8 hodín. Spôsob použitia Šumivá tableta sa rozpustí v pohári vody a obsah sa vypije. Je nutné dodržať minimálne odstupy medzi jednotlivými dávkami (uvedené v časti Dávkovanie a dávkovacie schémy). Upozornenie V prvom trimestri tehotenstva liek nie je vhodné podávať. V ďalšom priebehu tehotenstva musí podávanie lieku zvážiť lekár. Paracetamol je vylučovaný do materského mlieka, ale v množstvách, ktoré nie sú klinicky významné. Pri krátkodobej liečbe a súčasnom starostlivom sledovaní dojčaťa nie je nutné dojčenie prerušiť. U detí do 12 rokov je liek kontraindikovaný. Počas liečby sa nesmú piť alkoholické nápoje. Konzumácia nadmerného množstva kávy alebo čaju spolu s užívaním lieku môže spôsobiť pocit napätia a podráždenosti. Počas liečby sa nemajú súbežne užívať iné lieky obsahujúce paracetamol. Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4). Účinné látkykofeín, paracetamol dm

  4.69 
 • Panadol Extra Novum 24 tabliet

  Liek obsahujú kombináciu dvoch liečiv, ktorá je účinná proti bolesti a horúčke: paracetamol a kofeín. Liek je vhodný na zmiernenie bolesti hlavy, migréne, bolesti chrbta, zubov a bolesti pri menštruácii. Liek tiež zmierňuje príznaky chrípky a prechladnutia, ako sú bolesti svalov, kĺbov, bolesť v hrdle, a znižujú horúčku. Len na odporučenie lekára sa liek môže užívať na potlačenie bolesti pri reumatických ochoreniach, ako je artróza (degeneratívne kĺbové ochorenie), a neuralgia (bolesť pociťovaná v oblasti nervu). Spôsob použitiaDávkovanie a dávkovacie schémy Dospelí (vrátane starších osôb) a dospievajúci od 15 rokov 1 – 2 tablety podľa potreby 1 až 4x denne s časovým odstupom najmenej 4 hodiny. 1 tableta je vhodná pre osoby s telesnou hmotnosťou 34 – 60 kg 2 tablety pre osoby s telesnou hmotnosťou nad 60 kg. Najvyššia jednotlivá dávka sú 2 tablety (1 g paracetamolu) . Maximálna denná dávka je 8 tabliet (4 g paracetamolu a 0,52 g kofeínu). Pri dlhodobej terapii (viac než 10 dní) dávka za 24 hodín nemá prekročiť 5 tabliet (2,5 g paracetamolu). Dospievajúci 12 – 15 rokov 1 tableta podľa potreby 1 až 3-krát denne s časovým odstupom najmenej 6 hodín. Najvyššia jednotlivá dávka je 1 tableta. Maximálna denná dávka sú 3 tablety za 24 hodín. Renálna insuficiencia Pri glomerulárnej filtrácii 50 – 10 ml/min sa podávajú jednotlivé dávky v intervale najmenej 6 hodín. Pri glomerulárnej filtrácii pod 10 ml/min v intervale 8 hodín. Dĺžka liečby Dĺžka liečby sa má obmedziť u všetkých pacientov na 7 dní. Ak sa nedosiahne účinné zmiernenie bolesti, pacientov je potrebné poučiť, aby sa poradili s lekárom. Spôsob použitia Lieky sú určené na perorálne použitie. Tablety sa majú zapiť dostatočným množstvom tekutiny. Vzťah k jedlu sa neuvádza. Upozornenie Liek sa počas tehotenstva neodporúča. Lieky sa neodporúčajú užívať počas dojčenia. Lieky nie sú určené deťom do 12 rokov. U pacientov s ľahkou a stredne ťažkou poruchou funkcie pečene je potrebné podávať tieto lieky s opatrnosťou. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene je podávanie liekov kontraindikované. Nepiť alkohol. Liek obsahuje zmes sodných solí parabénov (sodná soľ metylparabénu (E 219), sodná soľ etylparabénu (E 215), sodná soľ propylparabénu (E 217)). Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4). Účinné látkykofeín, paracetamol dm

  4.19