3Products found
Zobraziť
 • Diclobene 140 mg emp med 1×5 ks

  Liek znižuje bolesť. Patrí do skupiny nesteroidných protizápalových liekov. Liek sa používa na krátkodobú liečbu v miestnej symptomatickej liečbe bolesti spojenej s akútnym presilením, vyvrtnutím alebo podliatinách na rukách a nohách v dôsledku zranení, napríklad športových úrazoch. Spôsob použitiaDávkovanie a dávkovacie schémy Dospelí a dospievajúci vo veku od 16 rokov: 1 liečivá náplasť na bolestivú oblasť 2x denne, ráno a večer. Maximálna celková denná dávka sú 2 liečivé náplasti, a to aj vtedy, ak sa má liečiť viac ako 1 poranená oblasť. Na 1x sa má liečiť len 1 bolestivá oblasť. Liek sa má používať počas čo najkratšej doby. Čas používania nemá prekročiť 7 dní. Spôsob použitia Náplaste sú určené na transdermálne použitie. Vrecko s liečivou náplasťou sa prestrihne na označenom mieste. Vyberie sa  1 náplasť, odstráni sa plastová fólia, ktorá slúži na ochranu adhézneho povrchu a náplasť sa priloží na boľavý kĺb alebo oblasť. V prípade potreby sa môže náplasť upevniť pomocou elastickej sieťky. Liečivá náplasť sa nesmie dostať do kontaktu s/alebo sa aplikovať na oči alebo sliznice. Nemá sa používať spolu so vzduchotesným (okluzívnym) obväzom. Liečivá náplasť sa nesmie deliť.  Upozornenie Liek je kontraindikovaný počas posledného trimestra tehotenstva. Môže sa používať v prvom a druhom trimestri tehotenstva len po starostlivom posúdení prínosu a rizika. Nie je nutné pri krátkodobom používaní prerušovať dojčenie. Liek sa nesmie aplikovať priamo na oblasť prsníkov. Použitie u detí a dospievajúcich mladších ako 16 rokov je kontraindikované. Nesmie sa používať na otvorené poranenie, popáleniny, kožné infekcie alebo ekzém. Liečba sa má okamžite prerušiť, ak sa po aplikácii objavia kožné vyrážky. Súbežne, povrchovo ani systematicky, sa nemajú žiadne lieky, ktoré obsahujú diklofenak alebo iné NSAID. Liečená oblasť sa nemá vystavovať priamemu slnečnému žiareniu alebo žiareniu v soláriu približne 1 deň po odlepení náplasti, aby sa znížilo riziko fotosenzitivity. Liek obsahuje polypropylén a butylhydroxytoluén. Polypropylén môže vyvolať podráždenie pokožky. Butylhydroxytoluén môže vyvolať lokálne kožné reakcie alebo podráždenie očí a slizníc. Uchovávať pri teplote do 25 ºC v pôvodnom obale na ochranu pred vysušením a svetlom. Vrecko sa má udržiavať tesne uzatvorené na ochranu pred vysušením. Čas použiteľnosti po prvom otvorení vrecka je 4 mesiace. Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4). Účinné látkydiklofenak sodná soľ dm

  8.99 
 • Diclobene 140 mg emp med (vre.papier/PE/Al/kopol.etylénmetakryl. kys.) 1×10 ks

  Liek znižuje bolesť. Patrí do skupiny nesteroidných protizápalových liekov. Liek sa používa na krátkodobú liečbu v miestnej symptomatickej liečbe bolesti spojenej s akútnym presilením, vyvrtnutím alebo podliatinách na rukách a nohách v dôsledku zranení, napríklad športových úrazoch. Spôsob použitiaDávkovanie a dávkovacie schémy Dospelí a dospievajúci vo veku od 16 rokov: 1 liečivá náplasť na bolestivú oblasť 2x denne, ráno a večer. Maximálna celková denná dávka sú 2 liečivé náplasti, a to aj vtedy, ak sa má liečiť viac ako 1 poranená oblasť. Na 1x sa má liečiť len 1 bolestivá oblasť. Liek sa má používať počas čo najkratšej doby. Čas používania nemá prekročiť 7 dní. Spôsob použitia Náplaste sú určené na transdermálne použitie. Vrecko s liečivou náplasťou sa prestrihne na označenom mieste. Vyberie sa  1 náplasť, odstráni sa plastová fólia, ktorá slúži na ochranu adhézneho povrchu a náplasť sa priloží na boľavý kĺb alebo oblasť. V prípade potreby sa môže náplasť upevniť pomocou elastickej sieťky. Liečivá náplasť sa nesmie dostať do kontaktu s/alebo sa aplikovať na oči alebo sliznice. Nemá sa používať spolu so vzduchotesným (okluzívnym) obväzom. Liečivá náplasť sa nesmie deliť.  Upozornenie Liek je kontraindikovaný počas posledného trimestra tehotenstva. Môže sa používať v prvom a druhom trimestri tehotenstva len po starostlivom posúdení prínosu a rizika. Nie je nutné pri krátkodobom používaní prerušovať dojčenie. Liek sa nesmie aplikovať priamo na oblasť prsníkov. Použitie u detí a dospievajúcich mladších ako 16 rokov je kontraindikované. Nesmie sa používať na otvorené poranenie, popáleniny, kožné infekcie alebo ekzém. Liečba sa má okamžite prerušiť, ak sa po aplikácii objavia kožné vyrážky. Súbežne, povrchovo ani systematicky, sa nemajú žiadne lieky, ktoré obsahujú diklofenak alebo iné NSAID. Liečená oblasť sa nemá vystavovať priamemu slnečnému žiareniu alebo žiareniu v soláriu približne 1 deň po odlepení náplasti, aby sa znížilo riziko fotosenzitivity. Liek obsahuje polypropylén a butylhydroxytoluén. Polypropylén môže vyvolať podráždenie pokožky. Butylhydroxytoluén môže vyvolať lokálne kožné reakcie alebo podráždenie očí a slizníc. Uchovávať pri teplote do 25 ºC v pôvodnom obale na ochranu pred vysušením a svetlom. Vrecko sa má udržiavať tesne uzatvorené na ochranu pred vysušením. Čas použiteľnosti po prvom otvorení vrecka je 4 mesiace. Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4). Účinné látkydiklofenak sodná soľ dm

  16.29 
 • Diclobene 25 mg tbl fle (blis.Al/PVC) 1×20 ks

  Liek patrí do skupiny označovanej ako nesteroidové protizápalové lieky (NSAID). Liek slúži na úľavu od bolesti, tiež zmierňuje prejavy zápalu (opuch) a znižuje horúčku. Liek sa používa na krátkodobú liečbu nasledujúcich stavov: bolestivé opuchy alebo zápaly po zraneniach alebo operáciách bolestivá menštruácia bolestivé syndrómy chrbtice mimokĺbový reumatizmus bolesti zubov a hlavy symptomatická liečba (bolesť, horúčka) pri zápalových ochoreniach ucha, nosa alebo hrdla (napr. pri zápale mandlí a hrdla (faryngotonzilitíde), ucha (otitíde)). Spôsob použitiaDávkovanie a dávkovacie schémy Dospelí a deti od 9 rokov: odporúčaná začiatočná dávka je 1 tableta, v prípade potreby sa môže užiť nasledujúca tableta po 4-6 hodinách. V priebehu 24 hodín sa nemá užiť viac ako 3 tablety. Krátkodobá liečba horúčkovitých stavov v súvislosti s infekciou ucha, nosa alebo hrdla (ORL) a pooperačnej bolesti sa odporúča nasledovné dávkovanie: deti vo veku 9 rokov (minimálna telesná hmotnosť 35 kg) alebo staršie a dospievajúci majú užívať do 2 mg/kg telesnej hmotnosti denne, rozdelené do 3 dávok, v závislosti od závažnosti ochorenia. Vedľajšie účinky môžu byť minimalizované použitím najnižšej účinnej dávky v najkratšom čase potrebnom na kontrolu symptómov. Bez konzultácie s lekárom je liek určený na krátkodobé užívanie, t. j. do 5 dní na zmiernenie bolestí a do 3 dní na redukciu horúčky. Spôsob použitia Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, celé s dostatočným množstvom tekutiny a nie nalačno. Pri citlivom žalúdku sa odporúča užívať liek počas jedenia. Upozornenie Liek je kontraindikovaný v treťom trimestri tehotenstva. Počas prvého a druhého trimestra tehotenstva sa má liek podať iba ak je to nevyhnutné (dávka má byť čo najnižšia a dĺžka liečby čo najkratšia). V období dojčenia sa liek má užívať len za prísneho zváženia rizika a úžitku Liek je kontraindikovaný u detí do 9 rokov. Liek je kontraindikovaný pri závažnom zlyhaní pečene a/alebo obličiek. U pacientov s poškodenou funkciou pečene a/alebo obličiek sa má liek používať s opatrnosťou. S opatrnosťou sa má liek používať u pacientov priamo po väčších chirurgických zákrokoch. Inhibítory COX môžu spôsobiť zníženie ženskej plodnosti pôsobením na ovuláciu (reverzibilné, odznie po ukončení liečby). Veľmi zriedkavo sa počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita (<1/10 000). U pacientov, ktorí užívajú liek, sa môžu objaviť poruchy videnia, závrat, ospalosť alebo iné poruchy centrálneho nervového systému, a preto nemajú viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Počas liečby sa neodporúča konzumácia alkoholu. Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4). Účinné látkydiklofenak sodná soľ dm

  4.99